czwartek, 6 grudnia 2018

iHerb, Aliexpress a podatek VAT

Przez wiele lat w internecie jak mantra powtarzane było, że przesyłki z towarem zakupionym w krajach pozaunijnych o wartości nieprzekraczającej 45 Euro są zwolnione z VAT.
Tak prawdę mówiąc to nie były, a kwota 45 Euro była wzięta z kapelusza. Dotychczas jednak fakt ten był przez służby podatkowe ignorowany i przesyłki z towarami kupionymi w państwach trzecich, do kwoty 45 Euro, zazwyczaj nie były objęte procedurą opodatkowania VAT-em. Skoro więc taka była praktyka organów, to czemu się z nią nie zgadzać? :D
Ale skończyło się.... Ktoś wreszcie doczytał przepisy.


Zacznijmy od tego, że kwota rzekomego zwolnienia zakupów z państw trzecich w wysokości 45 Euro wzięła się nie wiadomo skąd. O kwocie tej mówi przepis dotyczący nie zakupów, a wysyłki towarów od osoby fizycznej na rzecz osoby fizycznej, w przypadku, gdy nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia opłat za otrzymany towar.

Ustawa o VAT
Art. 52.[Normy] 1. Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 2, towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
2) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;
3) przesyłki mają charakter okazjonalny.
2. Towary, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od podatku w ramach następujących norm:

(.......)
3. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.
4. Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte w przesyłce w ilościach przekraczających określone limity podlegają całkowitemu wyłączeniu ze zwolnienia.


Jak zatem widzicie limit 45 Euro nie dotyczy i nie dotyczył zakupów.

Uregulowania dotyczące wysyłek z państw trzecich na terytorium Unii, bez ograniczenia dla relacji osoba fizyczna dla osoby fizycznej, znajdują się w przepisie art. 51 ustawy o VAT, ale i tak ze zwolnienia tego wyłączone są towary importowane w drodze zamówienia wysyłkowego:

Art. 51.[Towar umieszczony w przesyłkach] 1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.
2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) perfum i wód toaletowych.
3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.


Tak więc import towarów kupowanych przez nas w państwach pozaunijnych żadnym zwolnieniem objęty nie był. Podatkiem VAT objęty jest każdy towaru importowany w drodze zamówienia wysyłkowego, czyli nawet o wartości 1 grosza.

Skąd się wzięła powszechnie panująca opinia o zwolnieniu zakupów do 45 Euro pojęcia nie mam. Wiedziałam na podstawie jakich przepisów zostało to wywiedzione, ale wnioski mnie nie przekonywały. Ponieważ jednak wiele interpretacji przepisów podatkowych pozbawionych jest logiki :D a służby podatkowe nie spieszyły się do nakładania VAT na przesyłki poniżej 45 Euro, to osoby zamawiające na iHerb, tudzież Aliexpress, chętnie z tego korzystały (tak jak i ja).

No ale wszystko co dobre się kończy! Ministerstwo Finansów się doczytało, dopatrzyło i powołało nową, wyspecjalizowaną komórkę do prześwietlania paczek z Chin.
Obawiam się, że przesyłki z innych państw trzecich również zostaną objęte nowymi procedurami i będziemy musieli odprowadzać za nie VAT (na kosmetyki obowiązuje stawka VAT w wysokości 23%). Być może przy drobnych, kilku czy kilkunasto złotowych zakupach wszczynanie procedury okaże się nieopłacalne, ale to się okaże w praktyce.

Uważajcie więc, bo nowe przyszło!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz